Pages

Thursday, June 30, 2011

हजार र एक


तिमी हजार बनी आयौ
म एक भई रहें ।
तिमी हजार भइ गयौ
म एकै भइ रहें ।

तिमीले एक भन्या मात्र भए
म हजार गर्ने थिए
तिमी एकमा हजार रहीछ्यौ
म हजारमा एक भएं
तिमी एक बन्न सकिनौ
म हजार हुन सकिन

तिम्रा हजार सपनाहरुमा
मैले एक सपना देखेको थिए
मेरो एक त टुटी गयो
तिम्रा हजार कस्ता रहे ।

तिम्रा हजार दिनहरु एकै भए होलान
मेरा एकै दिन यहाँ हजारहरु भए ।
तिनै हजार दिनहरुमा
म तिमी नै एक खोजीरहेछु ।

Thursday , 02/2005